dimarts, 10 de novembre de 2009

Perquè un dia vaig deixar de menjar animals

Convertir a un ser amb interès en la seva pròpia vida en cosa, transformar-lo en cadàver, és el proces necessari per a convertir algú en quelcom. La cultura carnívora disfrasa l'animal explotat i assassinat, no hi ha presència criminal, el cuixot (pernil) és simplement menjar. La lectura del sector corresponent d'esclavitut, aporta suficients dades per saber que significa viure com objete destinat al consum.

Aquesta explotació animal, juntament amb totes les demés, reflexa i acompanya eleccions alienades en un model de ser humà i per tant de societat. Una determinada manera d'observar i relacionar-se amb el món i actuar en ell. Implica el judici d'un grup sobre l'altre. Representa, a més un paradigma de violència institucionalitzada.

El sistema de producció capitalista persegueix el màxim benefici, sense cap tipus de valor ni moralitat. No es contempla l'escassatat de recursos, i amb l'evolució del capitalisme es van creant unes necessitats artificials que fins a les hores eren impensables. Un argument que s'utilitza per rebatre l'alliberament animal, és que des de sempre s'ha menjat carn; però en primer lloc no des de sempre s'ha fet el mateix consum abusiu d'aquest "producte" i a més des de sempre hi ha hagut explotació, per tant això significa que no l'hem de combatre?

Un altre element és l'impacte ambiental que té el nostre consum d'animals no humans,
originada en la cria d'animals i la pesada càrrega que la ingesta de productes animals té en la generació d'enfermetats humanes. Un altre element és l'escassetat de recursos alimentaris per a tota la humanitat.

Hi ha més de 3 animals domèstics per ésser humà destinats a l'escorxador. Reben més del 50% de las àrees productives del planeta. 1 kilo de carn arrassa amb 1000 litros d'aigua (recurs en constant disminució per el qual moltíssims d'èssers humans moren) mentres que un kilo de cereals només necessita 100 litros d'aigua.
L'organisme de l'humà va evolucionar fisicament per poder viure sense ingerir altres animals i en sentit ètic (a nivell social) per poder fer una valoració de les seves eleccions.

No consumir animals és una acció política, consumir-ne també.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada